آیا از مکان آنها چیزی میداند؟

اگر بخواهیم سهم اقتصادی کشورهای پنجگانه این اتحادیه را بررسی کنیم باید بگوییم که فدراسیون روسیه ۷۵ درصد، قزاقستان ۱۵ و سهم بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان کمتر از ۱۰ درصد است. به عبارت ساده، تلقی «ناتو» و آمریکا این است که باید پاسخی «تمامعیار» هم به روسیه داده شود. در قسمت دوم میگوید هنر سیاست این است که شما تشخیص دهید بهترینِ بعدی کدام است، چون همیشه ممکن است بهترینها گیر ما نیاید اما بهترین دوم یا بهترین بعدی است ممکن است مطلوب شما قرار بگیرد. عراق با وجود شواهد مسلّم و انکارناپذیر، بهکار بردن مواد شیمیایی را انکار کرد، اما در پی ارائه مدارک موثق از سوی ایران و بررسی کارشناسان اعزامی از سوی سازمان ملل، شورای امنیت برای اولینبار در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ قطعنامه ۶۱۲ را به اتفاق آرا تصویب کرد. به گزارش ایسنا، معاون سابق توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری «بازارهای عراق و اوراسیا؛ تجارتی طلایی در ۲۰۲۲» اظهار کرد: ایران در قلب چند اتحادیه اقتصادی قرار گرفته و از این بابت دارای یک مزیت ویژه است؛ شورای همکاری خلیج فارس در جنوب ایران، پیمان اقتصادی سارک در شرق ایران، ترکیه به عنوان عضو ناظر اتحادیه اروپا در غرب ایران و اخیراً اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در شمال ایران شکل گرفته که متشکل از ۵ کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است.

به موازات عملیات اراده قاطع ارتش آمریکا، ستاد فرماندهی عملیات ویژه این کشور نیز عملیات فرصت عالی را با اهداف مشابه انجام می داد. رژیم آل خلیفه در بحرین هیچگونه مشروعیت مردمی ندارد و توافق سازش آن با صهیونیست نیز یک عامل مهم دیگر در تشدید دشمنی ملت با رژیم بحرین محسوب میشود. مسدود کردن گذرگاههای مورد استفاده نیروهای ضدانقلاب و عناصر نفوذی، از اهداف دیگر بود. چرا نیروهای ایرانی در بحرین حضور نداشتند؟ در این عملیات ۵۶ تن از نیروهای ایرانی و ۲ تن آمریکایی (سقوط هلیکوپتر) جان باختند. با اجرای آتش تهیه سنگین در سراسر خطوط و عقبه نیروهای ایران در فاو و حمله شیمیایی گسترده، تهاجم خود را آغاز کرد. در این نامه تصریح شده است که تجاوز به ایران ابعاد بیسابقهای یافته و باعث کشیده شدن سایر کشورها و حتی غیر نظامیان بیگناه به جنگ شده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که برای جان انسانها و اجرای عدالت و برقراری صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی قائل است، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را میپذیرد.

پذیرش قطعنامه طی نامهای با امضای رئیس جمهوری ایران، در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شد. دبیرکل سازمان ملل بهاستناد قطعنامه ۵۹۸، از طرفین درگیر خواست تا با قطع جنگ وارد روند مذاکره و عمل شوند. 2) بازنگه داشتن مجاری ارتباط سیاسی وزارت امور خارجه ایران و آمریکا، کمترین اقدامی است که دو کشور می توانند یکدیگر را از نیات آشکار خود مطلع کنند و ارزیابی دقیق تری نسبت به وضعیت های جاری در برنامه ریزی سیاسی هر کدام از طرفین داشته باشند. عراق از قدرت نظامی ایران و توان بالقوه نظامی خود در مقایسه با آن، تصمیم ایران برای ادامه جنگ با وجود شکست های اولیه و تأثیر جنگ بر جامعه و سیاست ایران، برداشت نادرستی داشت. با اینکه برآورد دقیق از تلفات انسانی و زیانهای اقتصادی جنگ وجود ندارد، اما بیگمان این جنگ صدها هزار کشته، بیش از یک میلیون مجروح، متجاوز از هشتاد هزار اسیر، 5ر2 میلیون مهاجر و برای هر دو کشور، دستکم دویست میلیارد دلار هزینه داشته است. مشکل عراق همان اعتماد به نفس نظامی بیش از حدی بود که بسیاری از کشورهای در آستانه جنگ در طول تاریخ به آن دچار بودند. با وجود این اهداف و فرصتها، باز هم اگر صدام در برداشتها و محاسباتش که بسیار سرنوشت ساز بودند، دچار اشتباه نمی شد، شاید این جنگ هرگز رخ نمی داد.

وزیرخارجه ایران به شدت به آمریکاییها حمله کرد که دروغ میگویند و اگر فیلمی داشتند آن را پخش میکردند. به دنبال آن در ۳۰ شهریور ۱۳۶۶، با حمله یک بالگرد جنگی آمریکایی به کشتی کوچک ایرانی به نام ایران اجر در ۸۰ کیلومتری شمالشرقی بحرین، آمریکا رسماً وارد جنگ با ایران شد. همچنین این حمله سبب میشود تا رسانههای مختلف جهان از جمله سیانان و فاکسنیوز به بازتاب آن بپردازند. همچنین فشارهای سیاسی که عراق پیش بینی می کرد ایرانیها را به تسلیم و امتیازدهی وادارد، اراده و عزم ملی آنان را نه تنها برای بیرون راندن مهاجمان، بلکه تا حد سرنگون کردن حکومت عراق تقویت کرد. بنابراین، فرصت ایجاد شده که ناشی از ضعف موقت نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران بود، توجه صدام را به شدت برای جنگ با ایران به خود جلب کرد. یک تهدید دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد؛ اینکه ممکن است روس ها ترجیح دهند یک بحران بزرگی در خاورمیانه ایجاد شود تا تمرکز غربی ها بر اوکراین کم شود؛ شاید این بحران به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای باشد.

دیدگاهتان را بنویسید