آشنایی با 10 پدیده عجیب اقیانوسی + تصاویر

فاصله تهران تا دریاچه عروس 287 کیلومتر است. طعم آب دریاچهها بستگی به جنس سنگهایی که رودخانههای وارده به دریاچه از روی آنها عبور میکند و همچنین به مقدار تبخیر ، ساکن بودن و یا جریان داشتن آب دریاچه دارد. با این حال به دلیل باز بودن مرکز تاج، مقدار محصول در هر درخت کمتر از سایر سیستمها خواهد بود. به هر حال در کنار همین چنار بزرگ -که یادآور سرسبزی همین محله است و موزه حیاتوحش و کارخانه پیشین جوراببافی هم که در آنجا برپاست- آنچه مایه تعجب است تجاوز زندگی ماشینی به حیاط طبیعی است که در اینجا هم همچنان پیشتاز است. این هفت چنار دیروز، امروز تنها با دو چنار در بریانک زنده است. وی ادامه داد:بارش در استانهای چهارمحال و بختیاری، شرق لرستان، ارتفاعات تهران و قزوین شدت بیشتری دارد و طی امروز بارش پراکنده در استانهای یزد،خراسان جنوبی و ارتفاعات کرمان دور از انتظار نیست. آخرین کدخدای در قید حیات تهران که او را دیدیم با آنکه در پونک میزیست از آبادی بریانک خاطراتی داشت.

زیرا چنین پایه هایی رشد زیادی نداشته و حتی پس از چند سال مناسب عملیات داشت و برداشت خواهند بود. «پیترو دلاواله» ایتالیایی که در دوره پادشاهی عباس یکم صفوی و به قصد دیدار با شاه به ایران سفر کرده بود در سفرش به تهران، در سفرنامهاش نه تنها از فراوانی چنارها بلکه از سرسبزی و تنومندی آنها به شگفتی آمد و تهران را چنارستان نامید. در جریان سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهوری به استان گیلان مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژهای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد. رئیس جمهور پسماند را از مشکلات استانهای مختلف به ویژه استان مازندران دانست و گفت: راهاندازی و تکمیل طرحها و پروژههای مربوط به پسماند که با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد نباید دچار تأخیر شود چرا که موجب مشقت و اذیت مردم میشود. رئیس جمهور بر حفظ ملاحظات زیست محیطی در این تالاب تاکید کرد و توسعه طبیعتگردی را راهکاری موثر برای حفظ طبیعت و توسعه گردشگری دانست و گفت: طبیعتگردی بدون ایجاد تاسیسات و با حفظ زیست بوم میانکاله و مشارکت مردم میتواند به حفظ و توسعه گردشگری این منطقه اضافه کند.

لذا درخت در تمام جهات شاخههای قوی ایجاد کرده و محصول مناسبی نیز تولید میکند. در این نوع خاک ها برای ایجاد تعادل ، باید کشاورزان در زمین های خود از کود های اسیدی استفاده کنند . علاوه بر عوامل طبیعی مانند برف، باد، آب، یخچال ها و گیاهان، انسان ها تاثیر بسیار زیادی در فرسایش می گذارند. این دانه ها مانع از بین رفتن مواد غذایی در خاکها می شوند . به این ترتیب، ظرفیت باربری خاک، حداکثر فشار میانگین بین فونداسیون و خاک است که منجر به شکست برشی نمیشود. با توقف انبساط یا انقباض خاک و از هم گسیختن پیوند بین ذرات، منحنی تنش-کرنش تغییر سطح میدهد. قدیمیهای محله قصهای برای این چنارها دارند و میگویند پیشترها فقط یک چنار بوده که چون آن را بریدهاند، در اینسو و آنسوی چنار مادر، هفت جوانه سر زده و هفت چنار تنومند و برومند برخاسته است که اهالی در پیرامون آن سقاخانهای ساخته بودند و آنجا گرد میآمدند و شبهای جمعه شمع روشن میکردند و آبباریکهای از نهر فیروزآباد -از کوههای فرحزاد میآمد- به پای آن آورده بودند. زمانی در کنار این دو تنه چنار، باغی، باغچهای، قناتی و کوشکی بود که حریم آن را ساختمانهای پیرامون آن تصرف نکرده بود و بزرگان آنجا از چهارشنبهسوری و نوروز و سیزده به درهای اهالی و شهروندان تهرانی در آن فضا خاطرهها میگفتند.

این نهر از کنار قهوهخانه میگذشت و روی آن برای مسافران و رهگذران تختهای چوبی گذاشته بودند تا از کالسکه، درشکه، اسب و استر پایین آیند و در کنار آب آرام گیرند، چایی بنوشند، قلیانی چاق کنند، نان و سبزی و پنیر و کره و تخممرغ و ماست محلی نوش جان کنند و دیزی و دوغ و احیانا بریانی میل کنند. نام پیشین آن بیرونک بود به گواهی کتیبه کنار مسجد بازسازیشده اعتماد (همتآباد) در خیابان گلستانی که تاریخ 1310 قمری بر آن کنده شده است؛ یعنی 133 سال پیش. بریانک روزگاری روستایی آباد بود با قلعهای که هفت برج داشت. به گفته او میزرا خلیل کندی (کنی) سرپرست گروهی بود که درختان چنار خیابان ولیعصر را به ویژه از تقاطع خیابان سپه به سمت راهآهن تهیه میکردند و برای این کار نه تنها از باغهای کن بلکه از باغهای فراوان پیرامون تهران مانند همین بیرونک (بریانک)، سیمتری جی، اطراف اکبرآباد، پل امامزاده معصوم و جاده کرج قلمهها را جمع میکردند. سیدحسین سادات کشار علیا فرزند مرحوم سیدعقیل، گلفروش محله امیریه که در کودکی و نوجوانی در کاشت درختان خیابان ولیعصر با پدرش همراه و همکار بود، میگفت بریانک آنقدر قلمه چنار داشت که ما برخی از آنها را برای این خیابان میآوردیم.

دیدگاهتان را بنویسید